Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers wil samenbrengen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.

Lees meer over Noordlicht

Projecten

Noordlicht investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. De focus ligt initieel op het installeren van zonnepanelen op grote daken maar achter de schermen werken we ook aan windprojecten, waterkracht en elektrische deelmobiliteit!

Ontdek onze projecten

Hoe doe je mee?

Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd, energie en competenties ter beschikking stellen van de onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen van een coöperatieve vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van competenties.

Doe mee!

Zet je mee in voor de energietransitie!

Nieuws

12/12/2023

Nieuw project – kapitaalsoproep 1,1 miljoen euro – verhoging maximaal aantal aandelen

Na Londerzeel volgt er nog een groot project op de gebouwen van het militair kwartier ‘Majoor Housiau’ in Peutie waar we in investeren samen met Ecopower en Pajopower. Dit gaat over een zeer grote installatie ter grootte van 4760 kWp – goed om het gebruik van 1210 gemiddelde zinnen af te dekken. Om dit te financieren vanuit Noordlicht, gaan we hier vanaf 12 december een kapitaal van 1,1 miljoen euro voor ophalen (inclusief de resterende kapitaalbehoefte voor Londerzeel). Lees meer

11/12/2023

Informatienota over de aanbieding van aandelen door Noordlicht CV-SO

Deze aanbieding van nieuwe aandelen komt er naar aanleiding van de investering in een groot nieuw zonneproject in de provincie Vlaams-Brabant. Noordlicht zal investeren in zonneprojecten in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant. Daarnaast wil Noordlicht bestaande reserves behouden om te kunnen deelnemen in een of meerdere windmolenprojecten in België. Noordlicht wordt mede eigenaar van deze projecten. Verwacht wordt dat de projecten in gebruik kunnen worden in de loop van 2024. Lees meer

06/12/2023

Nieuwsbrief december 2023

Infomoment Londerzeel – einde taksshelter nadert! Nieuw project – kapitaalsoproep 1,1 miljoen euro – verhoging maximaal aantal aandelen. Productiecijfers. Laadpalen politiezone AMOW. En waarom zouden burgers geen eigenaar worden van windturbines in de Noordzee? Nodig vrienden, collega’s en familie uit om mee te doen aan onze grote enquête! Ontdek alvast de resultaten van onze ledenbevraging! Lees meer

Meewerken aan een duurzame noordrand?

Word coöperant