Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers wil samenbrengen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.

Lees meer over Noordlicht

Projecten

Noordlicht investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. De focus ligt initieel op het installeren van zonnepanelen op grote daken maar achter de schermen werken we ook aan windprojecten, waterkracht en elektrische deelmobiliteit!

Ontdek onze projecten

Hoe doe je mee?

Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd, energie en competenties ter beschikking stellen van de onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen van een coöperatieve vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van competenties.

Doe mee!

Zet je mee in voor de energietransitie!

Nieuws

06/12/2023

Nieuwsbrief december 2023

Infomoment Londerzeel – einde taksshelter nadert! Nieuw project – kapitaalsoproep 1,1 miljoen euro – verhoging maximaal aantal aandelen. Productiecijfers. Laadpalen politiezone AMOW. En waarom zouden burgers geen eigenaar worden van windturbines in de Noordzee? Nodig vrienden, collega’s en familie uit om mee te doen aan onze grote enquête! Ontdek alvast de resultaten van onze ledenbevraging! Lees meer

04/10/2023

Londerzeel: Zonnepanelen zonder dak? Dat kan!

Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort 365 tot 501 zonnepanelen op 5 gemeentelijke gebouwen in Londerzeel. De actie kadert in ons gemeentelijk klimaatactieplan. Net zoals in 2021 bij de plaatsing van zonnepanelen op de Kouterschool, geven we jullie ook dit keer de kans om mee te investeren. We halen voor dit project 200.000 euro aan kapitaal op bij de burgers van Londerzeel. Lees meer

07/07/2023

Schenking aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied

Tijdens onze Algemene Vergadering begin juni beslisten we om 500 € te schenken aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied. Dit jaar viel onze keuze op de “Fietsbieb” in Vilvoorde, een initiatief dat al aanwezig is in een 90-tal steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel, en onlangs ook van start ging in Vilvoorde. Lees meer

Meewerken aan een duurzame noordrand?

Word coöperant