Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers wil samenbrengen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.

Lees meer over Noordlicht

Projecten

Noordlicht investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. De focus ligt initieel op het installeren van zonnepanelen op grote daken maar achter de schermen werken we ook aan windprojecten, waterkracht en elektrische deelmobiliteit!

Ontdek onze projecten

Hoe doe je mee?

Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd, energie en competenties ter beschikking stellen van de onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen van een coöperatieve vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van competenties.

Doe mee!

Zet je mee in voor de energietransitie!

Nieuws

20/11/2021

Noordlicht installeert zonnepanelen op ontmoetingsplek en co-housing De Okelaar in Wolvertem

In het voorjaar van 2022 installeert burgercoöperatie Noordlicht zonnepanelen op co-housing De Okelaar in Wolvertem (Meise). Lees meer

18/08/2021

Nieuwe statuten en nieuw intern reglement

Op 18 juni 2021 werd bij de notaris een bijzondere algemene vergadering gehouden waarbij de nieuwe statuten en het nieuwe intern reglement werden goedgekeurd! Lees meer

15/06/2021

15 juni is Global Wind Day

De Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie voeren actie om aandacht te vragen voor lokaal eigendom door de burger in windenergie. Lees meer

Meewerken aan een duurzame noordrand?

Word coöperant