Team

Eric Fux - voorzitter

Ik heb mijn leven lang als journalist bericht over het wel en wee in de wereld, maar de klimaatcrisis overstijgt het achterna hollen van de waan van de dag. Sinds enkele jaren verdiep ik mij in dit onderwerp en knoop ik weer aan met mijn ingenieursopleiding van heel lang geleden. Ik ben vooral geboeid door de snelle technologische ontwikkelingen, die ons een kans geven wat te doen aan de opwarming van de aarde. De energietransitie, de mogelijkheden om lokaal energie te oogsten uit zon en wind, de elektrische en autonome mobiliteit die eraan komt, de overslag naar een deeleconomie, meer en meer probeer ik er actief aan mee te werken en laat ik het passieve bericht geven achter mij.

Dick Nieuwenhuis - ondervoorzitter

36 jaar geleden in België beland vanuit Nederland en nooit meer weggegaan. Woont sinds 1987 in Sterrebeek met beeldend kunstenaar Monique. Opgeleid als biochemicus maar uiteindelijk 30 jaar internationaal ambtenaar geweest. Na mijn pensioen in 2015 zocht ik projecten waar ik mij met mijn kennis en ervaring op het gebied van websites en communicatie beschikbaar en nuttig kon maken. Was daarbij vooral geïnteresseerd om mee te werken aan projecten die sociaal en maatschappelijk belangrijk zijn. Vanuit het klimaatteam van Zaventem betrokken geraakt bij de opstart van Noordlicht en nu coöperant en bestuurder. Zoon Guust ontwierp voor ons de website. Bewust en actief meehelpen aan de oh zo belangrijke energie transitie, al was het maar voor mijn kinderen en kleinkinderen!

Freddy Van Santfoort - bestuurder

Overtuigd van het feit dat verandering van onderuit kan en moet komen, geloof ik heel erg in burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Sinds 2007 lid van de milieuraad, vanaf het eerste uur actief in de klankbordgroep rond de gemeentelijke klimaatwerking en vrijwilliger voor het uitvoeren van thermografische scans in woningen, onderstrepen mijn passie voor duurzaamheid. Want duurzaamheid betekent leefbaarheid, voor iedereen, ook voor wie na ons komt. Vanuit die gedrevenheid was het maar een kleine stap om mede-oprichter te worden van onze lokale burgerenergiecoöperatie. Noordlicht heeft mij gemandateerd als bestuurder bij de federatie REScoop Vlaanderen.

Chris Baert - bestuurder

Al sinds mijn ingenieursstudies ben ik geboeid door energie in al zijn vormen.  In het verleden heb ik mee verschillende cogeneratieprojecten (productie van elektriciteit en warmte) mogen ontwerpen en bouwen waarmee bedrijven en steden van energie worden voorzien.  Via mijn betrokkenheid in waterstofproductie, ben ik lid geworden van het klimaatteam van Zaventem en in contact gekomen met mijn collega bestuurders die allemaal een passie voor duurzame energie delen.  Een andere passie van me is het zeilen, waar wind en stroming me brengen naar de mooiste plekjes op onze blauwe planeet.

Tim Masy - bestuurder

Ik woon in Grimbergen en neem er deel aan verscheidene initiatieven op lokaal niveau. Ik werk als ingenieur in de publieke sector. Daarnaast help ik geregeld op evenementen. Als energiedeskundige type A kan ik EPC opmaken. Ik ben ook vennoot van verscheidene hernieuwbare energiecooperaties en volg de initiatieven van de rescoops op. Ik hoop met mijn kennis en ervaring te kunnen bijdragen aan de werking en projecten van Noordlicht.

Tom Bosserez - vrijwilliger

Al van jongs af aan ben ik geboeid door wetenschap meer specifiek energie, chemie en technieken. Dat leidde tot een opleiding als bio-ingenieur aan de KU Leuven en nadien professioneel als onderzoeker rond opwekking van hernieuwbare energie. Het besef van onze broodnodige transitie naar een efficiënter en hernieuwbaar energiesysteem leidde tot de mede-oprichting van Noordlicht. Dat we deze gemeenschappelijke doelen als een groep vrienden kunnen waarmaken is enorm motiverend. Ik ben dan ook ontzettend fier op deze dynamische en creatieve groep die zich samen inzet voor zijn regio en zijn coöperanten! Want als burgers kinnen we veel meer doen dan we soms zelf denken. Tijdens de AV van 2023 heb ik een stap terug gezet om familiale en professionele redenen.

Alain Verhaeren - vrijwilliger

Ik ben een ‘buitenmens’, opgegroeid in het landelijke en rustige Melsbroek van begin jaren ’60. In de grote tuin van mijn ouders en grootouders werd de kiem gelegd voor mijn liefde voor natuur. Nu er zo achteloos met de natuur, met de wereld wordt omgegaan, probeer ik mijn ‘ecologische voetafdruk’ klein te houden. Daarom zorg ik onder meer voor eigen groenten en fruit en heb ik ook zonnepanelen laten leggen, zodat ik minder afhankelijk ben van fossiele brandstoffen. Maar als klant van de grote, gevestigde energieproducenten hebben we te weinig zicht op hoe er met ‘onze’ energie wordt omgegaan. Beslissingen daarover worden daarenboven vaak in het buitenland genomen. Een lokale energiecoöperatie geeft meer duidelijkheid en biedt de coöperanten zelfs inspraak. Daarom ben ik vrijwilliger en coöperant van Noordlicht.

Julien Van de Steen - vrijwilliger

Ik woon heel mijn leven in Grimbergen en ben al geruime tijd geïnteresseerd in hernieuwbare energie. Zo was ik één van de eerste aandeelhouders van de burgercoöperatie Ecopower waarvan ik meer dan 12 jaar zonnepanelen huur. De vorm van een coöperatieve vennootschap spreekt me erg aan omdat burgers er het voortouw nemen. Ik ben momenteel vennoot van zo’n achttal coöperaties. De meeste zijn actief in hernieuwbare energie, maar ook een paar in microfinanciering en eerlijke handel. Er is nog een lange weg af te leggen op het vlak van de energietransitie. Noordlicht kan in onze regio daarbij een belangrijke rol spelen.

Tom Bosman - vrijwilliger

Geboren en getogen in Opwijk. Geboeid door alternatieve organisatievormen (zoals burgercoöperaties), communicatie en maatschappelijke evoluties. Actieve sociale ondernemer-vrijwilliger en initiatiefnemer van diverse duurzame- en sociale lokale projecten. Oprichter van denk- en doeplatform rond duurzaamheid Opwijk 2040 waaruit onder andere gereedschapsbibliotheek vzw De Werkbank ontstond, naast Autodelen Opwijk, Repair Café Opwijk en de Boerenmarkten Opwijk 2040. Bezieler van Dierenvoedselbank Opwijk, dat lokaal hulp biedt aan mensen in armoede en Kunst In Lege Huizen dat lokale kunstenaars een podium biedt. Professioneel actief in de ziekenfondssector waarbij ik als directeur Leden mee de strategische lijnen uit zet om ze vervolgens ook om te zetten in concrete, efficiënte, klantgerichte dienstverlening. Gedreven om mee via Noordlicht de energietransitie in de toekomst vorm te geven.

Tim Wouters - vrijwilliger

Na enkele omzwervingen in Leuven en Aarschot, woon ik nu samen met echtgenote en drie kinderen in Zaventem (Nossegem). Mijn roots liggen echter in Opwijk waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus een nauwe band met de hele streek waarin Noordlicht werkzaam is. Mijn opleiding als wiskundige helpt me zaken snel te analyseren, bv. op het werk in de financiële sector, maar dit komt ook van pas bij andere engagementen. Ik ben gefascineerd door de kracht van mensen en deel ook een interesse rond meer verantwoord energiegebruik en -productie. Een coöperatie rond hernieuwbare energie leek me dus een perfecte combinatie. Naast dit alles hou ik ook van voeding, met een bijzondere interesse voor lokale producten, niet in het minst onze fascinerende biercultuur.

Michael Huysman - vrijwilliger

Ik ben afkomstig uit Brussel en woon sinds 2013 in Zaventem samen met mijn vrouw Sofie en dochter Maxine. In mijn vrije tijd ga ik graag op stap met mijn familie en doe ik aan sport, vooral volleybal, beachvolleybal en lopen. Ingenieur van opleiding, heb ik ervaring met projecten in de kerncentrale van Tihange en op de luchthaven van Zaventem. Ik ben zeer gemotiveerd om in team te werken en samen oplossingen voor complexe problemen te vinden. Ik ben benieuwd en sta open om bij te leren. De stap naar Noordlicht zie ik als een opportuniteit om mee te werken aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de regio, maar vooral om een positieve impact te hebben in onze strijd tegen de klimaatcrisis, de grootste uitdaging van onze generatie.