Veelgestelde vragen

 1. De activiteiten van Noordlicht
 2. Coöperant worden van Noordlicht
 3. De structuur van Noordlicht

De activiteiten van Noordlicht

Wat wil Noordlicht in de praktijk realiseren?

Noordlicht wil projecten ontwikkelen die actief de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen regio en daarbuiten terugdringen en uiteindelijk naar nul herleiden.

 • Concreet doen we dit door te investeren in projecten rond rationeel en efficiënt energiegebruik en rond productie van hernieuwbare energie (plaatsing van zonnepanelen op beschikbare daken van gemeentelijke of andere gebouwen, maar ook andere bronnen van hernieuwbare energie worden onderzocht).
 • Door gebruik te maken van het coöperatief model, willen we daarbij zoveel mogelijk burgers van de regio betrekken in deze projecten: als vennoot, vrijwilliger, als betrokkenen bij het project (klant, leverancier, buur, ...).  Zo wordt de link van de participanten met het project groter.
Bovendien wil Noordlicht waar mogelijk haar winsten door middel van sociaal verantwoorde projecten laten terugstromen naar de lokale gemeenschap.

Waar is Noordlicht actief?

Noordlicht is actief in:

 • Asse
 • Grimbergen
 • Kampenhout
 • Londerzeel
 • Machelen
 • Meise
 • Merchtem
 • Opwijk
 • Steenokkerzeel
 • Vilvoorde
 • Wemmel
 • Zaventem

De ICA principes indachtig wil Noordlicht zoveel mogelijk samenwerken met andere burger/energiecoöperaties. Daarom sluit Noordlicht zich aan bij de koepel van energiecoöperaties REScoop Vlaanderen vzw.  Daarnaast is het niet uitgesloten dat Noordlicht zich aansluit bij andere organisaties als dit past in de vooropgestelde doelen.

Zijn er nog projecten van Noordlicht op til?

In samenwerking met de verschillende gemeentebesturen zijn er momenteel gesprekken aan de gang tot realisatie van verschillende projecten.  Tot zolang deze niet definitief beslist zijn, behandelen we deze met de nodige discretie.  Projecten worden steeds aangekondigd via onze nieuwsbrief en sociale media (facebook, twitter en linkedin).

Hoe bepalen jullie waar er projecten komen?

In eerste instantie werken we vooral via de gemeentebesturen, maar we staan ook open voor andere projecten via andere partners.  We kijken hierbij naar het grondgebied en of het project economisch rendabel kan zijn.  Uiteraard moet de positieve impact op het klimaat ook duidelijk zijn.

Kan ik samenwerken met Noordlicht?

Ik heb zelf een groot gebouw met publieke functie waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden of een ander project rond hernieuwbare energie kan gerealiseerd worden. Kan ik samenwerken met Noordlicht hiervoor?
Dit is zeker bespreekbaar en hangt af van het specifieke geval of dit tot een realiseerbaar project kan leiden. Hiervoor kan je ons best contacteren om dit in detail te bespreken.

Coöperant worden van Noordlicht

Hoe kan ik aandelen kopen?

Een aandeel kost 250 euro, je kan als coöperant op dit moment maximaal 80 aandelen kopen. Inschrijven als coöperant kan via de inschrijvingspagina op deze website.

Hoe snel na intekenen moet ik mijn aandelen betalen?

Nadat je via het inschrijvingsformulier hebt ingetekend checken we of je voldoet aan de voorwaarden, en sturen vervolgens een uitnodiging tot betaling.  Je moet vervolgens binnen de 5 werkdagen betalen. 

Kan ik aandelen kopen voor een specifiek project?

Aandelen koop je steeds van Noordlicht, zonder een link naar een specifiek project. Als aandeelhouder van Noordlicht ondersteun je dus alle verwezenlijkte projecten. We organiseren per project wel steeds een specifieke kapitaalsoproep gericht aan de lokale gemeenschap van het project om de verbondenheid met het project te vergroten. Er is dus geen directe link met een specifiek project op juridisch vlak, maar mogelijks wel op emotioneel vlak.

Ik heb al aandelen van Noordlicht, kan ik er nog bijkopen?

Op elk moment zal het aantal aandelen dat een (rechts)persoon maximaal mag bezitten, beperkt worden. We doen dit omdat we zoveel mogelijk mensen willen betrekken in onze inspanningen. Bij aanvang van Noordlicht hebben we dit beperkt tot 4 aandelen. Sinds 12 december 2023 is de limiet verhoogd tot 80 aandelen (20.000 euro). Wie nu al aandelen bezit, kan bijkopen tot het maximum van 80 aandelen.

Nieuwe aandelen kunnen niet meer genieten van de tax shelter. Aandelen met tax shelter voordeel konden aangekocht worden tot en met 10 december 2023.

Ik woon niet in de regio van Noordlicht, kan ik aandelen kopen?

Iedereen is welkom om aandelen te kopen bij Noordlicht! In september 2020 was ongeveer 70% van de vennoten afkomstig uit ons werkingsgebied, maar dus ook 30% van daarbuiten. Bij de uitvoering van specifieke projecten zullen we voornamelijk de lokale bevolking via informatieavonden en gerichte communicatie aanspreken om te investeren in een project uit hun buurt, dit in lijn met de missie en visie van Noordlicht. Dit neemt niet weg dat ook mensen buiten deze regio aandelen van Noordlicht kunnen kopen.

Is het ook mogelijk om als rechtspersoon aandelen te kopen?

Ook rechtspersonen kunnen aandelen kopen, maar kunnen niet genieten van de tax shelter (zie ook verder).

Wat is de tax shelter voor startende bedrijven en zal deze ook gelden voor deze aandelen?

Nieuwe aandelen kunnen niet meer genieten van de tax shelter. Aandelen met tax shelter voordeel konden aangekocht worden tot en met 10 december 2023

Meer informatie rond de tax shelter vind je op de website van FOD Financiën.

 

Kan ik als bedrijf ook genieten van de tax shelter?

Neen, de tax shelter geldt voor de investering van particulieren in startende ondernemingen.

Hoeveel fiscaal voordeel geniet ik door de tax shelter?

Indien je aandelen vallen onder de tax shelter, kan je 45 % van je inleg fiscaal recupereren.

Wat moet ik doen om te genieten van de tax shelter?

Indien jouw aandelen hiervoor in aanmerking komen (zie boven), ontvang je van ons een fiscaal attest dat de verwerving van de aandelen bevestigt. We versturen dit attest gedurende 4 jaar, daarna heb je recht op het volledige fiscale voordeel. De statuten van Noordlicht bepalen overigens dat je de aandelen de eerste 5 jaar niet kan verkopen.

Zijn er risico’s verbonden aan deze investering

Ja, door in te schrijven koop je aandelen in een bedrijf. Het betreft dus risicokapitaal. Wij gaan uiteraard heel zorgvuldig te werk in de selectie van onze projecten. We willen dat onze projecten een positieve impact hebben op het klimaat én dat ze economisch rendabel zijn. Dat neemt niet weg dat onze activiteit risico’s met zich meebrengt, en dat deze risico’s gedragen worden door de coöperanten.

Kan ik mijn aandelen verkopen?

De aandelen die je koopt, kan je ten vroegste na 5 jaar verkopen, zoals gebruikelijk bij burgercoöperaties. Dit laat ons toe te bouwen op een solide financiële basis die op lange termijn gegarandeerd blijft.

Wat zal de waarde van de aandelen bij verkoop zijn?

In tegenstelling tot aandelen in gewone vennootschappen, zal je aandeel hier nooit meer waard worden dan je initiële inleg. Jaarlijks zal op de Algemene Vergadering vastgelegd worden (en dit op basis van de balans) aan welke prijs de coöperatie het aandeel kan terugkopen. Als alles goed gaat zal dit 250 euro zijn, maar indien er doorheen de jaren een gecumuleerd verlies zou ontstaan, kan dit minder zijn.

Welk dividend gaat Noordlicht uitkeren?

Dat hangt uiteraard af van onze financiële resultaten én van de beslissingen van de Algemene vergadering over de bestemming van de winst. Weet wel dat het dividend nooit meer dan 6% mag zijn (wettelijke beperking).

De structuur van Noordlicht

Wanneer werd de vennootschap opgericht?

De vennootschap is op 11 december 2019 opgericht.

Wat is de missie van Noordlicht?

Noordlicht heeft als missie “een bijdrage te leveren tot een duurzame wereld waarin mens en milieu met elkaar in evenwicht zijn.” Dit wil zeggen dat we streven naar een herstel van het onevenwicht waarin ons klimaat zich bevindt en tegelijkertijd de groeiende menselijke ongelijkheid willen afremmen.

Welke inspiratiebronnen gebruikt Noordlicht hierbij?

Noordlicht gebruikt hierbij de internationaal aanvaarde Sustainable Development Goals als leidraad.  Noordlicht onderschrijft ook de ICA waarden en gebruikt deze als leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Waarom is Noordlicht een cv?

Noordlicht is een cv, een Coöperatieve Vennootschap. Deze bedrijfsvorm is gekozen omwille van zijn democratisch karakter, maar ook omdat hij toelaat om op eenvoudige manier bijkomende aandelen uit te geven en zo het kapitaal te verhogen. Bovendien respecteert Noordlicht de voorwaarden van een erkende coöperatie en van een sociale onderneming. Wat deze voorwaarden zijn vind je hier. Noordlicht is door de FOD Economie erkend als coöperatie en ook erkend als sociale onderneming.