Burgercoöperatie

Wat is een coöperatie

Een coöperatie is "... een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren" (ICA-definitie).

Coöperaties opereren vanuit 6 fundamentele waarden: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie zeven coöperatieve principes.

Wereldwijd vormen de 7 ICA-principes het richtsnoer van het handelen van coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten, integendeel. Ze zijn gegroeid uit jarenlange goede coöperatieve praktijken en vormen zo het DNA van de coöperatie.

In een burgercoöperatie, waar je als coöperant niet alleen klant bent, maar ook mede-eigenaar, kan je mee beslissen over de projecten, investeringen, het uitkeren van dividenden, enz. Als aandeelhouder/coöperant heb je ook recht op dividend. Elke aandeelhouder heeft (ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit) één stem in de Algemene Vergadering en democratische controle over de raad van bestuur.