Word coöperant

Aandeelhouder worden? Doen!

  • Een aandeel kost 250€ en vanaf nu mag je er maximaal 80 kopen.
  • Grote of kleine aandeelhouder: we zien jullie allemaal even graag!
  • Onafhankelijk van het aantal aandelen heeft elke aandeelhouder 1 stem in de Algemene Vergadering.
  • We gaan heel zorgvuldig tewerk bij het kiezen van onze projecten, maar besef toch dat het hier gaat om risicokapitaal. Meer informatie hierover vind je in de informatienota betreffende de huidige kapitaalsoproep.
  • Nieuwe aandelen kunnen niet meer genieten van de tax shelter. Aandelen met tax shelter voordeel konden aangekocht worden tot en met 10 december 2023.
  • Wil je weten hoe het dividend bepaald wordt en hoe het zit met de roerende voorheffing?  In deze nota wordt dit duidelijk uitgelegd!
  • De eerste 5 jaar kan je je aandelen niet terug verkopen.

Inschrijven als aandeelhouder