Nieuws

01/05/2024

HET NOORDLICHT DIVIDEND 2024

Wil je weten hoe het dividend bepaald wordt en hoe het zit met de roerende voorheffing? Lees meer


03/04/2024

Word mee eigenaar van zonnepanelen in Kampenhout

Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort zonnepanelen op de gemeentelijke loods (Neerstraat) en op woonzorgcentrum Molenstee (tweede fase). Daarnaast loopt nog een studie voor een derde gebouw. Als inwoner van Kampenhout kan je mee investeren in die zonnepanelen. Noordlicht organiseert daarover infoavonden op 29 en 30 april. Lees meer


21/03/2024

Coöperatieve groene stroom – waar komt ze vandaan?

Burgerenergie? Dat is samen energie maken, delen en besparen! Lees meer


19/03/2024

Doen we alles met 4?

Doen we alles met 4? Neen hoor, vaak met veel meer! Lees meer


13/03/2024

Ben jij ook benieuwd welk dividend we gaan voorstellen op onze Algemene Vergadering?

Ben jij ook benieuwd welk dividend we gaan voorstellen op onze Algemene Vergadering? Lees meer


13/03/2024

In 2024 hebben we echt wel iets met het cijfer 4!

In 2024 hebben we echt wel iets met het cijfer 4. Ontdek hier onze passie voor 4. Lees meer


26/02/2024

10.000 zonnepanelen voor het militair kwartier Majoor Housiau in Peutie

Het is niet makkelijk plaats te vinden voor grote PV-installaties in de dichtbevolkte Noordrand. Landbouwgronden en natuurgebieden laten wij buiten beschouwing, maar gelukkig is daar het ministerie van Defensie dat in Peutie een uitgestrekt militair domein bezit en er 10.000 zonnepanelen wil plaatsen op de daken van de kazerne Majoor Housiau. Zij deed een beroep gedaan op onze collega's van Ecopower en Pajopower. Deze laatste heeft Noordlicht gevraagd om samen met hen hen het geld op te halen! Lees meer


25/02/2024

Nieuwe laadpalen in Asse

In 2023 werden aan het nieuwe politiecommissariaat van politiezone AMOW 4 laadpalen in gebruik genomen. Onder meer de wijkagent en patrouille dierenwelzijn kreeg recent een elektrisch voertuig. Via deze laadpalen zullen de elektrische wagens van het politiekorps opgeladen kunnen worden met groene energie geproduceerd door zonnepanelen op het dak van het commissariaat. De laadpalen zelf werden geleverd door Noordlicht. Lees meer


12/12/2023

Nieuw project – kapitaalsoproep 1,1 miljoen euro – verhoging maximaal aantal aandelen

Na Londerzeel volgt er nog een groot project op de gebouwen van het militair kwartier ‘Majoor Housiau’ in Peutie waar we in investeren samen met Ecopower en Pajopower. Dit gaat over een zeer grote installatie ter grootte van 4760 kWp – goed om het gebruik van 1210 gemiddelde zinnen af te dekken. Om dit te financieren vanuit Noordlicht, gaan we hier vanaf 12 december een kapitaal van 1,1 miljoen euro voor ophalen (inclusief de resterende kapitaalbehoefte voor Londerzeel). Lees meer


11/12/2023

Informatienota over de aanbieding van aandelen door Noordlicht CV-SO

Deze aanbieding van nieuwe aandelen komt er naar aanleiding van de investering in een groot nieuw zonneproject in de provincie Vlaams-Brabant. Noordlicht zal investeren in zonneprojecten in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant. Daarnaast wil Noordlicht bestaande reserves behouden om te kunnen deelnemen in een of meerdere windmolenprojecten in België. Noordlicht wordt mede eigenaar van deze projecten. Verwacht wordt dat de projecten in gebruik kunnen worden in de loop van 2024. Lees meer


06/12/2023

Nieuwsbrief december 2023

Infomoment Londerzeel – einde taksshelter nadert! Nieuw project – kapitaalsoproep 1,1 miljoen euro – verhoging maximaal aantal aandelen. Productiecijfers. Laadpalen politiezone AMOW. En waarom zouden burgers geen eigenaar worden van windturbines in de Noordzee? Nodig vrienden, collega’s en familie uit om mee te doen aan onze grote enquête! Ontdek alvast de resultaten van onze ledenbevraging! Lees meer


04/10/2023

Londerzeel: Zonnepanelen zonder dak? Dat kan!

Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort 365 tot 501 zonnepanelen op 5 gemeentelijke gebouwen in Londerzeel. De actie kadert in ons gemeentelijk klimaatactieplan. Net zoals in 2021 bij de plaatsing van zonnepanelen op de Kouterschool, geven we jullie ook dit keer de kans om mee te investeren. We halen voor dit project 200.000 euro aan kapitaal op bij de burgers van Londerzeel. Lees meer


07/07/2023

Schenking aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied

Tijdens onze Algemene Vergadering begin juni beslisten we om 500 € te schenken aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied. Dit jaar viel onze keuze op de “Fietsbieb” in Vilvoorde, een initiatief dat al aanwezig is in een 90-tal steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel, en onlangs ook van start ging in Vilvoorde. Lees meer


02/07/2023

Meer windturbines in burgerhanden

Op Wereldwinddag 15 juni 2023 stellen REScoop Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Reset. Vlaanderen vast dat slechts 4% van de windturbines in Vlaanderen in burgerhanden is. In Nederland hebben burgers sinds 2019 het recht om tot 50% rechtstreeks te participeren in windprojecten op land. Daarom hebben de drie partners een verzoekschrift overhandigd aan de Vlaamse regering, met de vraag om dat ook in Vlaanderen decretaal te verankeren. Lees meer


22/04/2023

Persbericht: De federale regering wil een aanzienlijke burgerparticipatie in offshore windenergie – SeaCoop maakt er werk van

Met deze beslissing is België wat betreft offshore koploper in Europa voor het implementeren van de Europese Directieven rond Hernieuwbare Energiegemeenschappen. SeaCoop en alle coöperaties aangesloten bij de REScoop-federaties juichen deze beslissing toe en onderstrepen de innovatieve visie van de Belgische federale overheid. Het is een primeur in Europa, zo niet wereldwijd, dat een regering burgerparticipatie voor grote offshore windparken aanmoedigt via hernieuwbare energiegemeenschappen. Lees meer


11/03/2023

Noordlicht is op zoek naar extra vrijwilligers

Onze coöperatie groeit en daar komen allerlei klusjes bij kijken: communicatie, administratie, ... Vele handen maken licht werk (en maken het nog leuk ook). Daarom zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Lees meer


10/08/2022

Tot 445 miljoen euro voor burgerparticipatie op zee

De energiecoöperatie SeaCoop wil de komende jaren een belang van 20 procent verwerven in alle nieuw te bouwen windparken op zee. De initiatiefnemers rekenen erop dat ze tot 445 miljoen euro kunnen ophalen bij Belgische coöperanten. SeaCoop is een initiatief van 33 Belgische lokale energiecoöperaties, die samen goed zijn voor bijna 100.000 leden. Het zijn allemaal Rescoops, coöperaties die niet louter investeren in energie voor een financieel rendement, maar die de leden ook voordelen bieden. Lees meer


02/08/2022

Burgercoöperatie Noordlicht financiert 28 zonnepanelen op dak van GBS 't Mierken

Sinds 4 juli liggen er 28 zonnepanelen op de gebouwen van gemeentelijke basisschool 't Mierken in Beigem. Die zonnepanelen zullen de school van groene energie voorzien of - beter gezegd - van burgerenergie. Het is immers burgercoöperatie Noordlicht die de investering financiert. Lees meer


18/06/2022

Belgische burgerenergiecoöperaties dingen mee naar de windmolens op de Noordzee

In deze tijden van energiecrisis heeft één model bewezen dat het zowel voor prijsstabiliteit als voor duurzame lokale verankering van hernieuwbare elektriciteitsproductie kan zorgen, namelijk het model waarbij burgers eigenaar worden van de productie. Ter gelegenheid van Global Wind Day werd op 15 juni de oprichting aangekondigd van Seacoop cv, de overkoepelende coöperatie van alle 20 Vlaamse, 12 Waalse en 1 Brusselse energiecoöperaties. Lees meer


03/05/2022

De zonnepanelen op ontmoetingsplek en co-housing De Okelaar in Wolvertem zijn geïnstalleerd!

De Okelaar is een woongemeenschap opgericht in 2012 en in verschillende stappen verbouwd tot een project met 23 wooneenheden voor gezinnen en alleenstaanden gebaseerd op drie pijlers: ecologisch, sociaal en spiritueel. Met de PV-installatie werken we mee aan hun ultieme doelstelling: maximaal zelfvoorzienend zijn. Op de zuidoostelijk gerichte luifel van het centrale gebouw legden we 26 supergrote panelen, en op de zuidwestelijke dakhelft van een andere gebouw 34 normale panelen en 2 omvormers. Lees meer


01/02/2022

Tax Shelter 2.0

In het kader van de coronasteunmaatregelen is op 27 december een wet gestemd die deze regeling uitbreidt tot 500 000 euro, en dit voor inbreng die ingebracht is vanaf 1/1/2021. Concreet betekent dit dat we opnieuw aandelen met taks shelter voordeel kunnen uitgeven. Lees meer


20/11/2021

Noordlicht installeert zonnepanelen op ontmoetingsplek en co-housing De Okelaar in Wolvertem

In het voorjaar van 2022 installeert burgercoöperatie Noordlicht zonnepanelen op co-housing De Okelaar in Wolvertem (Meise). Lees meer


18/08/2021

Nieuwe statuten en nieuw intern reglement

Op 18 juni 2021 werd bij de notaris een bijzondere algemene vergadering gehouden waarbij de nieuwe statuten en het nieuwe intern reglement werden goedgekeurd! Lees meer


15/06/2021

15 juni is Global Wind Day

De Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie voeren actie om aandacht te vragen voor lokaal eigendom door de burger in windenergie. Lees meer


03/04/2021

De provincie Vlaams-Brabant investeert bijna half miljoen euro in tien klimaatprojecten.

Ook Noordlicht is hierbij betrokken via 'Lokale EnergieGemeenschap Oyenbrugmolen' van Noordlicht vzw. De bedoeling van dit project is om de mogelijkheden te onderzoeken om in Grimbergen twee lokale producenten van groene stroom, de kleine waterkrachtcentrale van de Oyenbrugmolen en de PV-installatie van de gemeentelijke loodsen, samen te brengen met drie lokale afnemers, de Erfgoedsite van de Oyenbrugmolen, de gemeentelijke loodsen en het gemeentelijk recyclagepark, in een lokale energi Lees meer


22/02/2021

Noordlicht plaatst zonnepanelen op woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout

Amper een jaar na de oprichting pakken we binnenkort uit met ons vierde en grootste project. In de loop van 2021 worden zonnepanelen op het dak van woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout geplaatst. Inwoners krijgen de kans om mee te investeren in dit project. In totaal moet 85.000 euro aan kapitaal worden opgehaald. Op 15 maart organiseren we samen met het lokaal bestuur een infoavond rond dit project. Lees meer


03/02/2021

Kapitaalsoproep Sint-Annasite waanzinnig succes

Het infomoment gisteravond over het zonnepanelenproject op de Sint-Annasite in Opwijk was het drukste ooit in de geschiedenis van Noordlicht: ongeveer 65 geregistreerde toeschouwers woonden het online event bij, en vele anderen volgden het live op facebook. Lees meer


06/01/2021

Infosessie zonnepanelenproject Opwijk

In het voorjaar van 2021 willen we met Noordlicht in Opwijk ons tot nog toe grootste project realiseren: zo'n 100 zonnepanelen op de Sint-Annasite, het gebouw dat het commissariaat van de politie, de brandweer en de kunstacademie huisvest. Daarmee zal het hele gebouw grotendeel op groene stroom kunnen draaien. Lees meer


30/11/2020

Financiering door burgers voor zonnepanelen op de Kouterschool in amper één week rond

Amper één week na de start van de kapitaalsoproep voor het project Kouterschool, waarbij inwoners van Londerzeel mee investeren in zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke basisschool, is de financiering ervan helemaal rond. Lees meer


05/11/2020

Noordlicht plaatst zonnepanelen op de Kouterschool in Londerzeel

Minder dan een jaar na haar oprichting pakt burgercoöperatie Noordlicht uit met zijn derde project. Er waren al geruime tijd gesprekken aan de gang met de Gemeente Londerzeel in het kader van het gemeentelijk klimaatactieplan, en uiteindelijk viel de keuze op het dak van de gemeentelijke basisschool op de Kouterbaan in deelgemeente Malderen. Lees meer


10/10/2020

Sint-Annasite in Opwijk krijgt zonnepanelen met burgerparticipatie

In Opwijk zal de Sint-Annasite binnenkort zonnepanelen krijgen via de energiecoöperatie Noordlicht. Dit wordt gerealiseerd met burgerparticipatie, via een samenwerking met intercommunale Haviland. Lees meer


07/10/2020

Zonnepanelen op kinderkribbe Jannemieke in Zaventem officieel in gebruik genomen

Maandaag 5 oktober werd de gloednieuwe zonne-installatie op het dak van de gemeentelijke kinderkribbe Jannemieke in de Diegemstraat te Zaventem plechtig in gebruik genomen door burgemeester Ingrid Holemans en directrice Inge Holvoet. Bij die gelegenheid werd een certificaat uitgereikt aan beide dames als aandenken en blijk van erkenning aan het gemeentebestuur en de inwoners van Zaventem voor hun bijdrage tot dit project. Lees meer


09/09/2020

Onze tweede nieuwsbrief is uit!

Met het laatste nieuws over de kapitaalsoproep in Zaventem! Lees meer


02/09/2020

Financiering voor zonnepanelen op gemeentelijke kinderkribbe in amper twee weken rond

Amper twee weken na de lancering van het project Jannemieke, waarbij Zaventemnaren mee investeren in zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke kribbe, is de financiering ervan helemaal rond. De inwoners van Zaventem zijn duidelijk klaar om mee te werken aan de energietransitie van morgen. Lees meer


29/06/2020

Infoavond Zaventem gaat viraal

Vrijdag 26 juni zetten wij ons eerste zonneproject in de schijnwerpers. De gemeente Zaventem stelt hiervoor Cultuurcentrum De Factorij ter beschikking, waar wegens Corona richtlijnen slechts plaats is voor een tiental lijfelijk aanwezigen. Tijdens de glad geregisseerde presentatie krijgt zowel de gemeente als een uitgebreide delegatie van Noordlicht het woord. Lees meer


17/06/2020

Noordlicht plaatst eerste zonnepanelen op kinderdagverblijf

Amper een half jaar na oprichting pakken wij uit met ons eerste project. Onder de radar waren er al langer gesprekken met de gemeente Zaventem en lieten wij ons oog vallen op het dak van het gemeentelijke kinderdagverblijf in de Diegemstraat. Een installatie van 50 PV panelen en 16 KWp lijkt een haalbare kaart. Daarmee dekken wij de helft van het elektrische energieverbruik en vermijden we 3,9 ton CO2 uitstoot per jaar. Lees meer


19/05/2020

De eerste nieuwsbrief is uit!

Lees meer


04/04/2020

Overheidsgebouwen Vlaanderen bieden ruimte voor 653 megawattpiek zonnepanelen

Op de daken van ten minste 8.312 Vlaamse overheidsgebouwen die geschikt zijn voor pv-systemen is ruimte voor 653 megawattpiek aan zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van minister van energie Zuhal Demir. Lees meer


27/01/2020

Nergens zo weinig zonnepanelen als in de noordrand

Geen provincie oogst zo weinig energie uit de zon als de onze. Volgens cijfers van het Vlaams Energieagentschap bengelt de noordrand zelfs helemaal achteraan. Wij tellen half zoveel PV-installaties als koploper Limburg. Lees meer


16/01/2020

Website opgestart

Een maand na oprichting staat onze website online. Iedereen is ervoor in zijn pen gekropen en de huisfotograaf heeft ons een gezicht gegeven. Lees meer


18/12/2019

Noordlicht in het nieuws

De oprichting van Noordlicht vindt heel wat weerklank in de media. Die aandacht trekt sinds december zo’n twee nieuwe coöperanten aan per dag. Lees meer


11/12/2019

Noordlicht opgericht

De noordrand rond Brussel heeft nu ook zijn burgercoöperatie voor duurzame energieopwekkening. Lees meer