30 Nov 2020

Financiering door burgers voor zonnepanelen op de Kouterschool in amper één week rond

Amper één week na de start van de kapitaalsoproep voor het project Kouterschool, waarbij inwoners van Londerzeel mee investeren in zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke basisschool, is de financiering ervan helemaal rond.

Na de kinderkribbe Jannemieke in Zaventem (uitgevoerd in september 2020) en de Sint-Annasite in Opwijk (uitvoering in het eerste kwartaal van 2021), is het project op de basisschool in Malderen het derde dat toegekend werd aan Noordlicht. De installatie omvat 38 PV-panelen en heeft een vermogen van 14 kWp. Daarmee wordt 40% van het elektriciteitsverbruik afgedekt en wordt jaarlijks 3,4 ton CO2 uitstoot vermeden.

Voor de realisatie van het project was een bedrag van 15.000 euro nodig. Voor de gemeente was het belangrijk dat de middelen kwamen van de inwoners van Londerzeel, zodat eigen inwoners mee kunnen profiteren van het project. Dat is bijzonder snel in gelukt. Binnen de week na de start van de kapitaalsoproep tijdens een druk bijgewoond online infomoment, werd het volledige bedrag opgehaald in Londerzeel. Het toont de bereidheid van de burgers om mee te werken aan de energietransitie. Noordlicht werkte in voorbereiding samen met de gemeente: het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad geloofden in het verhaal en verleenden hun medewerking. Ook de duurzaarheidsambtenaar bracht zijn expertise in.

Bovendien moest het ook allemaal snel gaan. Omwille van het verdwijnen van het principe van de terugdraaiende teller, was het uiterst belangrijk dat het project nog dit jaar zou worden uitgevoerd en gekeurd. Daarom verliepen de planning voor de installatie, de sensibilisering en de kapitaalsoproep gelijktijdig, en werden de panelen geplaatst amper een week na de formele start van de kapitaalsoproep.

Gedurende 15 jaar zal deze installatie zorgen voor een verlaagde energiefactuur voor de school. Na 15 jaar wordt de eigendom van de installatie overgedragen aan de school waardoor zij voor de resterende levensduur van de installatie nog kan genieten van de geproduceerde hernieuwbare elektriciteit.

Ook bij andere gemeenten in de regio gaan we verder op zoek naar mogelijke projecten. Onze eerste realisaties kunnen daarbij dienen als inspiratie, en als adelbrieven. Heel wat contacten voor volgende projecten zijn ondertussen gelegd, en we verwachten daarover heel binnenkort meer nieuws te kunnen brengen.