18 Jun 2022

Belgische burgerenergiecoöperaties dingen mee naar de windmolens op de Noordzee

In deze tijden van energiecrisis heeft één model bewezen dat het zowel voor prijsstabiliteit als voor duurzame lokale verankering van hernieuwbare elektriciteitsproductie kan zorgen, namelijk het model waarbij burgers eigenaar worden van de productie. Dit model wordt toegepast door de zogenaamde REScoops, coöperatieve vennootschappen voor hernieuwbare energie. Ondertussen zijn er al een vierduizendtal verspreid over Europa.

De Belgische energiecoöperaties willen dit model nu uitrollen naar de windturbines op zee.

Ter gelegenheid van Global Wind Day werd op 15 juni de oprichting aangekondigd van Seacoop cv, de overkoepelende coöperatie van alle 20 Vlaamse, 12 Waalse en 1 Brusselse energiecoöperaties. Op die manier tonen alle deelnemende coöperaties hun gezamenlijk ambitie om mee te dingen naar een eerlijk deel in de uitbreiding van de windparken in de Prinses Elisabethzone voor onze kust. Samen hebben we de ambitie om 450 miljoen euro op te halen bij de burgers, en zo een participatie te verwerven van 20 % in de nieuwe windmolenparken. Zo kan het aandeel betaalbare en hernieuwbare energie fors worden uitgebreid. Vanuit Europa wordt er met heel veel belangstelling gekeken naar deze ontwikkeling.

Er was veel schoon volk, veel sectorgenoten, mooie toespraken van onderzoekers, universiteitsprofessoren, kabinetsmedewerkers van de federale en waalse minister, en een vertegenwoordiging van de Europese Commissie. Er heerste vooral een opzwepende sfeer van vertrouwen en ambitie dat de burgers van dit land via de lokale burgercoöperaties de kans gaan krijgen een deel van de energieproductie in handen te nemen en er de vruchten van te plukken.