07 Oct 2020

Zonnepanelen op kinderkribbe Jannemieke in Zaventem officieel in gebruik genomen

Maandaag 5 oktober werd de gloednieuwe zonne-installatie op het dak van de gemeentelijke kinderkribbe Jannemieke in de Diegemstraat te Zaventem plechtig in gebruik genomen door burgemeester Ingrid Holemans en directrice Inge Holvoet. Bij die gelegenheid werd een certificaat uitgereikt aan beide dames als aandenken en blijk van erkenning aan het gemeentebestuur en de inwoners van Zaventem voor hun bijdrage tot dit project.

Het project op de kinderkribbe is het eerste voor de burgercoöperatie Noordlicht. De installatie omvat 57 PV-panelen en heeft een vermogen van 16 kWp. Daarmee wordt de helft van het elektriciteitsverbruik afgedekt en wordt jaarlijks 4 ton CO2 uitstoot vermeden. Voor de realisatie van het project was een budget van 15.000 euro nodig.

Voor de gemeente was het belangrijk dat de middelen kwamen van Zaventemnaren, om de eigen inwoners maximaal te betrekken en te laten delen in de baten van het project. Daartoe werd eind juni een infoavond georganiseerd, die in Corona-tijden voornamelijk online gevolgd werd. Het resultaat was dat amper twee weken na de voorstelling van het project de financiering helemaal rond was: het vereiste bedrag werd in zijn totaliteit opgehaald bij de inwoners van Zaventem. Het toont de bereidheid van de burgers om mee te werken aan de energietransitie.

Noordlicht werkte tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het project intens samen met de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen geloofde in het verhaal en verleende haar medewerking. Ook de duurzaamheidsambtenaar bracht zijn expertise in. Dat samenspel was van belang voor het welslagen van het project.

Begin september werden de zonnepanelen, onder het goedkeurend en geïntrigeerd oog van de jonge verblijvers, geïnstalleerd op het dak van de kinderkribbe. Gedurende 20 jaar zal deze installatie zorgen voor een verlaagde energiefactuur voor de kinderkribbe én voor een bron van inkomsten voor de coöperatie. Deze inkomsten worden gebruikt voor de werking van Noordlicht, het onderhouden van de installatie, het steunen van een sociaal project dat aansluit bij de missie van de coöperatie en het delen van de winst met alle coöperanten. Na 20 jaar wordt de eigendom van de installatie overgedragen aan de kinderkribbe waardoor zij voor de resterende levensduur van de installatie nog kan genieten van de geproduceerde hernieuwbare elektriciteit.

De hele ploeg van Noordlicht is trots op deze eerste realisatie: "De bescheiden, maar erg succesvolle start in Zaventem sterkt ons in onze ambitie. We brengen burgers samen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationeel energieverbruik. We investeren enkel lokaal, waardoor de winsten ook terugvloeien naar de lokale economie. Ongetwijfeld zijn ook burgers in andere gemeenten enthousiast om mee te investeren in de energie van morgen. Het project in Zaventem kan daarbij als inspiratie dienen". Binnenkort wordt overigens een project opgestart in Opwijk dat twee keer zo groot wordt als de kinderkribbe in Zaventem. Het actieterrein van Noordlicht omvat 12 gemeenten: Asse, Grimbergen, Kampenhout, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem.