18 Aug 2021

Nieuwe statuten en nieuw intern reglement

Op 18 juni 2021 werd bij de notaris een bijzondere algemene vergadering gehouden waarbij de nieuwe statuten en het nieuwe intern reglement werden goedgekeurd.
Dankzij de nieuwe statuten zijn we nu ook erkend als Rescoop en volwaardig lid van Rescoop Vlaanderen geworden!