11 Dec 2023

Informatienota over de aanbieding van aandelen door Noordlicht CV-SO

Deze aanbieding van nieuwe aandelen komt er naar aanleiding van de investering in een groot nieuw zonneproject in de provincie Vlaams-Brabant. Noordlicht zal investeren in zonneprojecten in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant. Daarnaast wil Noordlicht bestaande reserves behouden om te kunnen deelnemen in een of meerdere windmolenprojecten in België. Noordlicht wordt mede eigenaar van deze projecten. Verwacht wordt dat de projecten in gebruik kunnen worden in de loop van 2024.

Informatienota Noordlicht 2023

Noordlicht CV is een erkende coöperatieve vennootschap en tevens erkend als sociale onderneming. Noordlicht CV wordt in dit document verder aangeduid als Noordlicht.
Dit document is opgesteld door Noordlicht.
Dit document is geen prospectus en werd vooraf niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA).
Datum van de informatienota: 10 december 2023
Waarschuwing: De belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen.
De beleggingsinstrumenten zijn niet genoteerd: De belegger kan zijn aandelen enkel aan Noordlicht zelf verkopen en de terugbetaling van zijn aandelen aan het bestuursorgaan van Noordlicht vragen.