02 Sep 2020

Financiering voor zonnepanelen op gemeentelijke kinderkribbe in amper twee weken rond

Amper twee weken na de lancering van het project Jannemieke, waarbij Zaventemnaren mee investeren in zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke kribbe, is de financiering ervan helemaal rond. De inwoners van Zaventem zijn duidelijk klaar om mee te werken aan de energietransitie van morgen.

Het project op de kinderkribbe is het eerste voor Noordlicht. De installatie zal 57 PV panelen omvatten en heeft een vermogen van 16 kWp. Daarmee wordt de helft van het elektriciteitsverbruik afgedekt en wordt jaarlijks 4 ton CO2 uitstoot vermeden. Het kinderdagverblijf is het hele jaar door in gebruik, ook tijdens de zonnige zomermaanden, waardoor de opbrengst van de zonnepanelen maximaal zal worden benut. Voor de realisatie van het project is een budget van 15.000 euro nodig.

Voor de gemeente was het belangrijk dat de middelen kwamen van Zaventemnaren, zodat eigen inwoners mee kunnen profiteren van het project. Daar zijn we bijzonder snel in geslaagd.

Op vrijdag 26 juni werd een infoavond georganiseerd, die in Corona-tijden voornamelijk online gevolgd werd. Noordlicht werkte tijdens de voorbereiding intens samen met de gemeente. Dat verliep heel vlot. Het college van burgemeester en schepenen geloofde in het verhaal en verleende haar medewerking. Ook de duurzaarheidsambtenaar bracht zijn expertise in. Dat samenspel was van belang voor het welslagen van deze eerste fase. Het resultaat was die oefening was dat binnen de twee weken het vereiste bedrag opgehaald werd in Zaventem. Het toont de bereidheid bij de burgers om mee te werken aan de energietransitie.

Het project zal de komende weken nu concreet uitgerold worden. Ondertussen gaat Noordlicht ook bij andere gemeenten in de regio op zoek naar mogelijke projecten. Onze voorzitter Tom Bosserez is trots: "De bescheiden, maar erg succesvolle start in Zaventem sterkt ons in onze overtuiging van de mogelijkheden. Ongetwijfeld zijn ook burgers in andere gemeenten enthousiast om mee te investeren in de energie van morgen. Het project in Zaventem kan als inspiratie dienen. De eerste voorzichtige contacten voor volgende projecten zijn ondertussen gelegd."